FA’s Nordisk Bankstatistik 2013 viser, at til trods for, at antallet af ansatte i danske pengeinstitutter fortsat falder, har Danmark stadig mange bankansatte set i et nordisk perspektiv

Oktober-nummeret af FA•NU tager pulsen på det finansielle arbejdsmarked. Læs de seneste tal om det finansielle arbejdsmarked

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) har udgivet en status for 2013-14. Rapporten viser, at kravene til udbud af nye uddannelser og uddannelsesudbud er blevet skærpet

Det er positivt, at regeringen nu tager konsekvensen af høj ledighed blandt nyuddannede og skærer i optaget på uddannelser, der ofte fører til ledighed. FA mener, at det er nødvendigt og modigt indgreb.

Kvinde med handicap blev ikke afskediget i strid med forskelsbehandlingsloven og havde ikke ret til godtgørelse for forsinket udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse

Kravene til studenters adgang til hovedforløbet på finansuddannelsen afklares først primo 2015

Efteråret er praktikperiode for finansbachelorerne på 5. semester. I år er 228 finansbachelorer i praktik

Nu går finansøkonomernes praktiksøgning for alvor i gang. 952 studerende leder efter praktikpladser netop nu

De nyeste beskæftigelsestal fra FA's medlemsvirksomheder viser et fortsat fald i beskæftigelsen