FA er meget tilfreds med, at Folketinget har vedtaget en reform af det kommunale refusionssystem.

De nyeste beskæftigelsestal fra FA's medlemsvirksomheder viser, at beskæftigelsen fortsat falder.

FA byder regeringen og regeringsgrundlaget velkommen og ser frem til et bredt samarbejde om holdbare løsninger på tidens udfordringer

FA's guide til Mangfoldighed i finanssektoren udgør et inspirationskatalog til medlemsvirksomhederne.

Ekspertgruppe peger på virksomhedernes indsats i en mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

FA har beregnet personaleomsætningen, som fortsat viser, at der er flere medarbejdere, der forlader finansvirksomhederne, end der kommer nye til. Der er mindre udsving fra periode til periode, men overordnet set er personaleomsætningen på samme niveau som i de foregående 4-5 år.

Første udgave af FA's nye statistikmagasin FA•FOKUS indeholder FA's beskæftigelsesundersøgelse 2014. Penge- og realkreditinstitutter forventer størst fald, men også pensionsbranchen forudser reduktioner. Forsikringsselskaber og finansielle it-virksomheder tror på nogenlunde uændret beskæftigelse.

Beskæftigelsen er steget med 1,2 pct. på DA-området fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014, hvilket er den største stigning siden 2007. Fordelt på hovedbrancher har bygge- og anlægsvirksomheder haft den største stigning i beskæftigelsen.

Efter et større fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed fra juli til august på 1.000 personer, er bruttoledigheden i september stort set uændret i forhold til måneden før.