Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Lønsammenligningerne skal tolkes med lidt varsomhed, da landene bl.a. er indrettet med forskellige skatte- og afgiftssystemer og forskellige måder at finansiere sociale bidrag på.

FA er tilfreds med, at der er indgået en hurtig politisk aftale om dagpengereformen

Lad os nu få et robust dagpengesystem på plads, så vi kan komme videre og fokusere på de virkelige udfordringer.

Trods faldende medarbejdertal i sektoren er Danmark stadig det land i Norden, der har flest bankmedarbejdere. Det viser Nordisk Bankstatistik 2014, der offentliggøres i den seneste udgave af FA•FOKUS.

Regeringen har i dag præsenteret sit lovprogram for 2015/2016, og der er både sødt og surt imellem.

FA bakker op om regeringens JobReform, som sigter mod, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde.

Årets tal fra den koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser viser et rekordoptag på Finansbacheloruddannelsen

De nyeste personaleomsætningstal viser en stigning i både fratrædelser og ansættelser i finanssektoren. Samtidig er ansættelserne relativt set på sit højeste niveau siden 2008. Det er dog endnu for tidligt at tale om et skifte i niveauet for personaleomsætningen - endsige en stigende trend.

Næsten hver tredje leder i den finansielle sektor er nu kvinde, viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening.