”Vi har brug for en samlet national vækststrategi for det digitale Danmark. En strategi, der gennem sammentænkning af skattepolitik, beskæftigelsespolitik og uddannelsespolitik sikrer afsættet for, at vi kan udnytte det store potentiale, som digitaliseringen rummer. Det handler i sidste ende om at skabe nye job, øge vores velstand og sikre, at vi fortsat har råd til det høje velfærdsniveau, vi gerne vil have i Danmark.” Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i Jyllands-Posten.

”Automatiseringen af arbejdsopgaver vil skærpe kampen om fremtidens talenter og stille nye krav til både uddannelser og virksomheder,” lød det på FA’s uddannelsespolitiske konference, der i dag løb af stablen i Finanssektorens Hus.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en samlet aftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), der har deltaget i forhandlingerne, kalder aftalen fornuftig.

For nogle dele af arbejdsmarkedet er udfordringen med at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i fremtiden et spørgsmål om at sikre nok faglærte, og her er flere praktikpladser en oplagt løsning. For andre dele af arbejdsmarkedet er udfordringen et spørgsmål om at sikre nok medarbejdere med et videregående uddannelsesniveau. Og her skal løsningerne findes et helt andet sted. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i et debatindlæg i Altinget i dag.

På trods af at en stor del af den danske arbejdsstyrke gennem årene er blevet opkvalificeret og videreuddannet hos private udbydere, så anerkendes uddannelserne ikke af det offentlige system. Og det er et problem, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA i et debatindlæg.

Det er tvingende nødvendigt, at vi optrapper vores indsats for at få væksten op i gear. Og i den indsats er det helt afgørende, at skatten på arbejde i Danmark bliver sænket, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i Børsen.

”I den nærmeste fremtid vil vi opleve mangel på højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft i Danmark. Derfor er det helt nødvendigt, at vi allerede nu begynder indsatsen med at tiltrække dygtige og højtuddannede udlændinge til landet,” skriver Mariane Dissing, adm. dir. i FA, i et debatindlæg i Berlingske.

Christiansborg bør formulere en ambitiøs og fremtidsorienteret vækststrategi for det digitale Danmark. Og den kommende 2025-plan, som regeringen har bebudet, er et oplagt sted at sammentænke det digitale Danmark og vækstpolitikken, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i et debatindlæg.

Der var stor interesse for arrangementerne i Finansteltet under dette års Folkemøde, der sluttede søndag eftermiddag.

Mandlige topledere og medarbejdere på højeste niveau i finanssektoren har rekord i brug af mulighederne for barsel og orlov, når familien får en lille ny. Nu vil landets ligestillingsminister fremhæve bl.a. finansvirksomheder som gode eksempler.