Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet er konjunkturafhængig og derfor steget i løbet af finanskrisen, hvorefter den toppede i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau. Under Corona-krisen er ledigheden igen steget og 3. kvartal 2020 er igen på niveau med januar 2013

Regeringens forslag om ret til tidlig pension skønnes at reducere velstanden med knap 13 mia. kr. i 2025. Dermed vil forslaget gøre Danmark fattigere i 2025, og fx neutralisere ¾ af virkningen fra Vækstplan DK, der bl.a. sænkede selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct og reducerede afgifterne på øl, sodavand og erhvervslivets energiafgifter.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag der ændrer i udlændingeloven. Læs lovforslaget og FA's høringssvar her.

Byretten reducerede godtgørelse tilkendt af Ligebehandlingsnævnet svarende til arbejdsevnen.

Kompetencekonferencen 2020, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet stod bag, fokuserede i år på, hvordan vi kan opkvalificere og videreuddanne medarbejdere hele livet. Se eller gense oplæg fra konferencen.

Hver tredje finansvirksomhed forventer faldende beskæftigelse de kommende tre måneder. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Finanssektorens medarbejdere er blevet ældre.

Årgangene 1966-1969 er de mest hyppige blandt finansmedarbejdere.

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2021, justering af merbidragssats og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2021 m.v.)

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Læs høringen og FA's høringssvar her. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020.