Dette direktionsbrev handler om opfølgning på OK14, generalforsamling, folkemødet på Bornholm, udpegning til skolebestyrelser og FA’s direktør- og jubilæumskonference 6. november 2014

Efteråret er praktikperiode for finansbachelorerne på 5. semester. I år er 228 finansbachelorer i praktik

Efteråret byder på nye opdaterede udgaver af bøgerne ”Finansielle forretninger og Rådgivning – PRIVAT” og ”Finansielle forretninger og Rådgivning – ERHVERV”

Finansforbundet mener, at to ud af fem assurandører trues på helbredet. FA's tal viser, at assurandørers sygefravær er højere end gennemsnittet i forsikring, men ikke, at der er tegn på trusler for helbredet

Afstemningen om OK14 blandt DFL's medlemmer er afsluttet og overenskomsten er vedtaget med 91% af de afgivne stemmer

FA har netop udgivet nyt FA Magasin, som skitserer resultatet af de nyligt overståede overenskomstforhandlinger med Finansforbundet

FA har indgået ny overenskomst med henholdsvis Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening og Finansforbundet

Der er indgået forlig mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, DFL, om en ny tre årig overenskomst på forsikringsområdet

Dansk Industri og 3F’s Transportgruppe har indgået en ny treårig overenskomst på transportområdet