Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

Skatteministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til høring af to nye elementer i forslag til lov om ændring af ligningsloven (Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)

Arbejdstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til høring vedrørende lovforslag om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Læs FA's bemærkninger her.

Børne- og Undervisningsministeriet har har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af AUB-loven m.v. (Justering af Praktikplads-AUB og indførelse af fleksibelt AUB-bidrag). Læs FA's bemærkninger her.

Finansiering og forsikrings øvrige arbejdsomkostninger har i en årrække været de højeste på det private arbejdsmarked. Dette skyldes i stor grad, at finanssektoren betaler en høj lønsumsafgift, som udgør den største post i øvrige arbejdsomkostninger.

Mandag formiddag rejste en tidligere bankmedarbejder og Finansforbundet kritik af landets største banker. Bankerne er ikke deres samfundsansvar bevidst, når de flytter job til andre lande, lød det. Mandag eftermiddag gik Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i rette med kritikken.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til modelparametre i forbindelse med det praktikpladsafhængige AUB-bidrag.

En ny borgerlig liberal regering bør sænke lønsumsafgiften som led i en offensiv vækststrategi, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i FinansWatch.