Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Læs FA's bemærkninger her.

Finansiering og forsikrings øvrige arbejdsomkostninger har i en årrække været de højeste på det private arbejdsmarked. Dette skyldes i stor grad, at finanssektoren betaler en høj lønsumsafgift, som udgør den største post i øvrige arbejdsomkostninger.

Mandag formiddag rejste en tidligere bankmedarbejder og Finansforbundet kritik af landets største banker. Bankerne er ikke deres samfundsansvar bevidst, når de flytter job til andre lande, lød det. Mandag eftermiddag gik Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i rette med kritikken.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til modelparametre i forbindelse med det praktikpladsafhængige AUB-bidrag.

En ny borgerlig liberal regering bør sænke lønsumsafgiften som led i en offensiv vækststrategi, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i FinansWatch.

Følg FA på de sociale medier og få ugentlige opdateringer om alt fra uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik til annoncering af konferencer.

FA beklager regeringens forslag om at afskære medarbejdere med videregående uddannelser fra statens voksenuddannelsesstøtte

FA advarer regeringen mod at ophæve LO/DA's forslag til lov, for det vil både være overimplementering og gå ud over vækst og beskæftigelse.