De fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA) får tildelt 95 millioner kroner til at igangsætte aktiviteter i samarbejde med og tæt på den enkelte arbejdsplads. Det har et bredt flertal i Folketinget besluttet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension). Læs FA's bemærkninger her.

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Læs FA's bemærkninger her.

Finanssektoren ønsker at sætte yderligere fokus på trusler og vold, som hvert år bringer mange af sektorens medarbejdere i ubehagelige situationer og kan påvirke deres velbefindende og arbejdstrivsel i lang tid.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har lanceret en guide og produceret en video med gode råd til hjemmearbejde i en corona-tid. Se videoen og hent guiden i artiklen.

Trivselsudvalgene i finanssektoren har holdt deres første møder.

Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) streamingsarrangement om håndtering og forebyggelse af seksuelle krænkelser. Se eller gense streamingen i artiklen.

Forskere fra Københavns Universitet har lanceret en ny hjemmeside fyldt med viden om og gode råd til, hvordan virksomheder kan skabe bedre muligheder for seniormedarbejdere.

Arbejdstilsynet holder virtuelt temamøde om den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Arrangement løber af stablen 30. oktober og er åbent for alle interesserede.