Arbejdsmiljørådet har åbnet for indstillinger til Arbejdsmiljøprisen 2019. Arbejdsmiljøchef opfordrer virksomheder i finanssektoren til at indstille projekter til prisen.

Via et fælles treårigt arbejdsmiljøprojekt vil Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) frembringe ny viden om mental sundhed på digitale arbejdspladser. Resultaterne skal også være anvendelige for virksomheder udenfor finanssektoren.

Fire til fem gange om året samler FA arbejdsmiljøansvarlige fra hele finanssektoren til formidling af ny viden, debat og erfaringsudveksling om aktuelle og relevante emner indenfor arbejdsmiljø og trivsel. Næste møde løber af stablen 16. januar.

Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder fælles gå-hjem-møde om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Det sker 2. april i Finanssektorens Hus i København.

Det bliver nemmere for virksomheder at finde viden og regler om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø har nemlig i fællesskab lanceret en ny hjemmeside, der samler forskningsbaseret viden, lovgivning, værktøjer og inspiration.

Godtgørelsen for seksuel chikane hæves med en tredjedel fra 1. januar 2019.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er ny partner i partnerskabet ”Sammen om mental sundhed”.

Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) udskyder fælles gå-hjem-møde om krænkende handlinger til 2019.

Europæiske lønmodtagere og arbejdsgivere indenfor finans underskrev fredag en fælles erklæring om digitaliseringens effekt på beskæftigelsen i finanssektoren.

Et kommende folketingsvalg må ikke bremse forhandlingerne om et nyt arbejdsmiljøforlig, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i et debatindlæg i Altinget.