Bliv klogere på arbejdsmiljøreglerne for hjemmearbejde, når eksperter fra Arbejdstilsynet holder oplæg for FA’s medlemsvirksomheder 25. august.

Beredskabsstyrelsen har ændret reglerne for håndspritdispensere på arbejdspladsen.

Virksomheder, der ønsker at lave events på arbejdspladsen i anledning af Danmarks Mentale Sundhedsdag, kan få 10.000 kroner i støtte af Velliv Foreningen.

Arbejdstilsynet har udsendt vejledning og informationsmateriale om, hvordan virksomheder kan inddrage medarbejderne i at forebygge smittespredning. Virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal inddrage den.

Sundhedsstyrelsen har opdateret "Anbefalinger til personer i øget risiko". Anbefalingerne viser, hvem der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, og hvilken forebyggelse, styrelsen anbefaler virksomheder og medarbejdere.

Folketinget har ændret sygedagpengeloven, så der kan udbetales sygedagpenge til ansatte eller pårørende, hvis den ansatte ikke kan varetage sit arbejde, fordi han eller hun er i øget risiko eller pårørende til en person i øget risiko ved smitte med covid-19. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under fraværet, kan der opnås dagpengerefusion.

Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 14. maj udsendt opdaterede retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser. Heri opfordres til fortsat hjemmearbejde, hvor det kan ske uden betydelig produktivitetsnedgang

Arbejdstilsynet har udsendt opdateret vejledning om akustik. Heraf fremgår krav til indretning af arbejdspladsen.

Branchefællesskaber inviterer til konference om arbejdsmiljø på kontorer den 20. oktober 2020

Sundhedsstyrelsen har opdateret sine anbefalinger om at forebygge smittespredning - bl.a. ved at modificere kravet om 2 meters afstand