Arbejdstilsynet har oplyst, at tilsynets At-vejledning D.2.3 om skærmarbejde fra 2009 er sat ud af kraft, indtil en ny vejledning om skærmarbejde er udarbejdet.

Det er i strid med virkeligheden, når Finansforbundet siger, at danske banker ikke har plads til ældre medarbejdere. Statistikkerne viser nemlig, at andelen erfarne medarbejdere i landets pengeinstitutter vokser. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i Finanswatch.

Arbejdstilsynet har netop udgivet en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen. Allerede 2. april lægger Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) hus til et gå-hjem-møde om netop krænkende handlinger.

Arbejdsmiljøet på det danske arbejdsmarked er blevet bedre på nogle områder, men dårligere på andre, fastslår ny stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet har åbnet for indstillinger til Arbejdsmiljøprisen 2019. Arbejdsmiljøchef opfordrer virksomheder i finanssektoren til at indstille projekter til prisen.

Via et fælles treårigt arbejdsmiljøprojekt vil Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) frembringe ny viden om mental sundhed på digitale arbejdspladser. Resultaterne skal også være anvendelige for virksomheder udenfor finanssektoren.

Fire til fem gange om året samler FA arbejdsmiljøansvarlige fra hele finanssektoren til formidling af ny viden, debat og erfaringsudveksling om aktuelle og relevante emner indenfor arbejdsmiljø og trivsel. Næste møde løber af stablen 16. januar.

Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder fælles gå-hjem-møde om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Det sker 2. april i Finanssektorens Hus i København.

Det bliver nemmere for virksomheder at finde viden og regler om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø har nemlig i fællesskab lanceret en ny hjemmeside, der samler forskningsbaseret viden, lovgivning, værktøjer og inspiration.