Velliv Foreningen stiller 10.000 kroner til rådighed for 500 virksomheder, der vil arrangere events om mentale helbredsproblemer på Danmarks Mentale Sundhedsdag 10. oktober i år.

Et nyt udviklingsprojekt med fokus på mental sundhed på arbejdspladsen giver finansvirksomheder med op til 200 ansatte mulighed for fri arbejdsmiljørådgivning. Tidligere var grænsen for deltagelse ved 35 ansatte i virksomheden. Artiklen er opdateret.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en politisk aftale om pension til nedslidte. En betydelig del af finansieringen skal hentes i Finanssektoren.

Folketinget vedtog i dag en ny arbejdsskadelov. Loven vil medføre en stigning i antallet af arbejdsskadeerstatninger, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Et stort flertal på Christiansborg har torsdag indgået et nyt arbejdsmiljøforlig. Forliget indebærer, at Arbejdstilsynet tilføres flere ressourcer. Se en oversigt over de vigtigste punkter i aftalen.

Ny politisk aftale om arbejdsmiljøindsatsen kan betyde færre besøg fra Arbejdstilsynet i finanssektoren.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet har netop lagt sidste hånd på en evaluering af den fælles aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Tirsdag holdt Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) et fælles gå-hjem-møde om forebyggelse af krænkelser. Se eller gense mødets forskellige oplæg i artiklen.

Arbejdstilsynet har oplyst, at tilsynets At-vejledning D.2.3 om skærmarbejde fra 2009 er sat ud af kraft, indtil en ny vejledning om skærmarbejde er udarbejdet.

Det er i strid med virkeligheden, når Finansforbundet siger, at danske banker ikke har plads til ældre medarbejdere. Statistikkerne viser nemlig, at andelen erfarne medarbejdere i landets pengeinstitutter vokser. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i Finanswatch.