Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) webinar om ansættelseskontrakter. Se eller gense pointerne fra webinaret i artiklen.

Østre Landsret slår fast, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, da en virksomhed valgte at afskedige en handicappet medarbejder, som ikke længere var kompetent, egnet og disponibel.

Tæt på hver tredje finansvirksomhed forventer flere ansatte de kommende tre måneder, mens lidt mere end hver tiende virksomhed forventer færre. Det viser FA’s nye medlemsbarometer.

For første gang i næsten fem år er afgangen af medarbejdere i finanssektoren større end tilgangen i mere end ét kvartal i træk. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Se eller gense webinar om beskyttede medarbejdere i finanssektoren.

FA har ført en sag for en medlemsvirksomhed om, hvorvidt bortvisning af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem var berettiget som følge af brud på tavshedspligten. I den konkrete sag kunne vedkommende opsiges, men ikke bortvises.

Ligebehandlingsnævnet har behandlet to principielle sager om, hvorvidt målrettet annoncering via Facebook var i strid med ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, hvordan godtgørelse for afskedigelse af medarbejder på den ”nye” fleksjobordning skal fastsættes.

Ny analyse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) går i dybden med nyansættelser i sektoren i 2019.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har ført en principiel sag i Sø- og Handelsretten. Sagen handler om handicapdiskrimination i forhold til alkoholmisbrug, og dommen kan få betydning for lignende sager.