Ligebehandlingsnævnet har afgjort, hvordan godtgørelse for afskedigelse af medarbejder på den ”nye” fleksjobordning skal fastsættes.

Ny analyse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) går i dybden med nyansættelser i sektoren i 2019.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har ført en principiel sag i Sø- og Handelsretten. Sagen handler om handicapdiskrimination i forhold til alkoholmisbrug, og dommen kan få betydning for lignende sager.

Vestre Landsret har afsagt dom i sagen om en svært overvægtig dagplejer, der blev opsagt. Retten fandt, at medarbejderen ikke havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har udarbejdet skabeloner, som medlemsvirksomhederne kan anvende i forskellige ansættelsesretslige situationer.

Hver fjerde finansvirksomhed forventer at afskedige medarbejdere som direkte konsekvens af ny særskat.

Tillidsmandens illoyale adfærd berettigede til afskedigelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag der ændrer i udlændingeloven. Læs lovforslaget og FA's høringssvar her.

Byretten reducerede godtgørelse tilkendt af Ligebehandlingsnævnet svarende til arbejdsevnen.

I en ny video gennemgår Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), hvilke punkter virksomheder skal være særligt opmærksomme på, når de laver ansættelseskontrakter.