Den nuværende fortolkning af funktionærlovens § 2a, stk. 3, aldersdiskriminerer. Det har EU Domstolen slået fast i en ny dom

Flytning af 63-årig medarbejder fra Ribe til Skjern var ikke forskelsbehandling på grund af alder

Kvalifikationer har større betydning end alder

FA Magasinet handler denne gang om nogle af FA's temaer ved OK08 og beskriver de økonomiske rammer omkring forhandlingerne.

Finanssektorens første fælles integrationsprojekt blev skudt i gang i sommeren 2006. Læs bl.a. om hvordan BRFkredit og Skælskør Bank kom fra start

Den 25. januar 2005 indgik FA og DFL forlig. Den nye overenskomst løber over en toårig periode inden for en økonomisk ramme på 6,13 pct