Også private arbejdsgivere kan komme til at betale fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer, der har krav på alderspension, men vælger at blive på arbejdsmarkedet

Arbejdsgiver kunne ikke bevise, at afskedigelsen af to medarbejdere på henholdsvis 60 og 64 år ikke var begrundet i deres alder. Medarbejderne fik hver tilkendt en godtgørelse, svarende til 9 måneders løn

Kommunen havde bevist, at den ikke lagde vægt på alder ved beslutningen om, hvem der skulle have et ledigt job i Borgerservice. Højesteret frifandt derfor kommunen

Med det formål at bringe kvindelige korsangeres pensionsalder i overensstemmelse med mændenes, blev der lavet en overgangsordning. En mandlig korsanger kunne ikke gøre krav på vilkår efter overgangsordningen

DR kunne ikke bevise, at de ikke havde lagt vægt på alder, da de afskedigede en 63-årig journalist. Derfor skulle DR betale 300.000 kr. i godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Ligestillingsnævnet mener, at det var aldersdiskrimination, da en statsforvaltning valgte at opsige de to ældste i et team på 8

Vestre Landsret har afgjort, at der ikke er ret til godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, fordi arbejdsgiveren havde handlet i o.m. fast retspraksis, da de afviste kravet på fratrædelsesgodtgørelse

En Voldgiftsret har fastslået, at der ikke kan tilkendes godtgørelse efter både forskelsbehandlingsloven og en tilsvarende overenskomstbestemmelse - for samme forhold

Forsikringsoverenskomsten giver seniorer ret til et antal seniorfridage. I kortvarige ansættelser kan selskabet udbetale værdien af seniorfridagene i stedet for, at den ansatte afholder dagene

EU-domstolen har i en tysk sag afgjort, at det ikke er ulovlig aldersdiskrimination, at en ansættelseskontrakt automatisk ophører, når en person når pensionsalderen