Fire piloter kom ned på jorden igen, da Højesteret fastsatte deres godtgørelse for aldersdiskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven til 6 måneders løn. I tidligere instanser var piloterne tilkendt en godtgørelse, der svarede til 9 måneders løn.

EU-Domstolen har den 26. februar afgjort, at reglen i funktionærlovens § 2a, stk. 2, ikke er udtryk for aldersdiskrimination. Arbejdsgivere skal derfor ikke udbetale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der er berettigede til folkepension.

FA's personalehåndbog har fået et kapitel, der vejleder om de nye krav om, at virksomheden skal have en politik for at øge andelen af kvinder i ledelse

Østre Landsret: Det var ikke aldersdiskrimination, at to medarbejdere i Moderniseringsstyrelsen blev opsagt på grund af nedskæringer. Statistikken var ikke bevis nok.

FA har svaret på Beskæftigelsesministeriets høring om en ny § 2 a i funktionærloven om fratrædelsesgodtgørelse. Forslaget forenkler reglen - men gør den dyrere for finanssektoren

Oktober-nummeret af FA•NU tager pulsen på det finansielle arbejdsmarked. Læs de seneste tal om det finansielle arbejdsmarked

Højesteret fandt, at godtgørelse for aldersdiskrimination skulle udmåles til 4 måneders løn, da der var formildende omstændigheder - bl.a. fordi der var tale om en afskedigelsesrunde

Højesteret har nu besluttet at spørge EU-domstolen, om der er et retssikkerhedsproblem ved, at private arbejdsgivere forpligtes til at betale fratrædelsesgodtgørelse

Adgangen til ulige behandling af unge under 18 år med hensyn til aflønning og afskedigelse i forskelsbehandlingsloven og i overenskomst gik ikke videre, end beskæftigelsesdirektivet tillader