En ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening kortlægger uddannelsesniveauet i finanssektoren. Opgørelsen viser bl.a., at flere yngre end erfarne medarbejdere har en videregående uddannelse.

Justitsministeriet har sendt udkast til forslag om databeskyttelseslov i høring. Forslaget skal supplere Persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018. FA konstaterer med tilfredshed, at Justitsministeriet bekræfter, at der ikke sker store ændringer i arbejdsgivers adgang til at behandle oplysninger om medarbejderne.

Ligebehandlingsnævnet fandt i en afgørelse af 21. marts 2017, at en virksomheds afskedigelse af en 62-årig ernæringsassistent udgjorde forskelsbehandling på grund af alder. Virksomheden havde i en korrespondance med ernæringsassistentens forbund bekræftet, at man "blandt andet så på den samlede medarbejderskares alder."

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA om input til ministeriets undersøgelse af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

En overenskomst uden for den finansielle sektor bestemte, at studerende på en SU-berettiget uddannelse under 25 år ansat til højst 15 timer om ugen fik lavere tillæg. Det sagde Højesteret OK til.

Højesteret har den 14. december 2015 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at det ikke var aldersdiskrimination, da Moderniseringsstyrelsen opsagde to jurister i 50’erne.

Pensionsordning med aldersgraduerede bidrag var ikke i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

FA havde den 4. august et indlæg i Altinget med det budskab, at regeringen bør genindføre 70 års-reglen og folkepensionsbestemmelsen i funktionærloven

FA's guide til Mangfoldighed i finanssektoren udgør et inspirationskatalog til medlemsvirksomhederne.