Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Komitéen for god Selskabsledelse har anmodet om FA's bemærkninger til et udkast til reviderede anbefalinger for god Selskabsledelse 2017.

Justitsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til redegørelsen fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har foreslået en række justeringer i akkrediteringen af videregående uddannelsesinstitutioner. FA støtter forslagene.

Justitsministeriet har sendt udkast til forslag om databeskyttelseslov i høring. Forslaget skal supplere Persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018. FA konstaterer med tilfredshed, at Justitsministeriet bekræfter, at der ikke sker store ændringer i arbejdsgivers adgang til at behandle oplysninger om medarbejderne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sendt udkast til lovforslag om erhvervskandidatuddannelser i høring. FA byder forslaget velkommen.

Finanstilsynet har bedt FA om høringssvar på udkast til lov om forsikringsformidling.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet FA om bemærkninger til forlængelsen af ordningen for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere.

Finanstilsynet har anmodet FA om bemærkninger til den nævnte bekendtgørelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Udlændinge- og Integrationsudvalget har bedt FA om bemærkninger til lovforslaget om ændring af udlændingeloven (præcisering af kravene til aflønning efter beløbsordningen), som er fremsat af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti den 21. februar 2017.