Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt om FA's bemærkninger til det pågældende lovforslag vedrørende virksomheders mulighed for at tilkende en erkendtlighed under ulønnede praktikforløb og ulønnet praktik, og muligheden for lønnet praktik i udlandet, herunder Tyskland.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet os om eventuelle bemærkninger til lovforslaget.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA, som medlem af EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold, om bemærkninger til de nævnte lovforslag.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA om input til ministeriets undersøgelse af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bad om vores bemærkninger til forslaget om begrænsning af dobbeltuddannelser i det videregående uddannelsessystem. Lovforslaget blev vedtaget den 19. december 2016 til ikrafttræden den 1. januar 2017.