Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA, som medlem af EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold, om bemærkninger til de nævnte lovforslag.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA om input til ministeriets undersøgelse af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bad om vores bemærkninger til forslaget om begrænsning af dobbeltuddannelser i det videregående uddannelsessystem. Lovforslaget blev vedtaget den 19. december 2016 til ikrafttræden den 1. januar 2017.