Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

FA har afgivet bemærkninger til høringen om udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder. Læs mere her.

Finanstilsynet har anmodet FA om bemærkninger til ændringen af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmægler-selskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til bekendtgørelsen.

FA er igennem EU-specialudvalget for uddannelse og ungdom m.v. blevet bedt om at fremkomme med bemærkninger til rådshenstillingen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger. Læs høringsbrevet og FA's høringssvar her.

Udlændinge- og integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger. Læs høringsbrevet og FA's høringssvar her.

Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til modelparametre i forbindelse med det praktikpladsafhængige AUB-bidrag.