Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Finanstilsynet har anmodet FA om bemærkninger til den nævnte bekendtgørelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Udlændinge- og Integrationsudvalget har bedt FA om bemærkninger til lovforslaget om ændring af udlændingeloven (præcisering af kravene til aflønning efter beløbsordningen), som er fremsat af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti den 21. februar 2017.

FA har afgivet høringssvar på censorudvalgets rapport.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til lovforslaget. Bemærk venligst at der ikke er noget høringssvar, hvorfor der er vedlagt kopi af lovforslaget.

Undervisningsministeriet har bedt FA om at komme med bemærkninger til forslag om lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.) Lovforslaget forventes fremsat i marts 2017.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt FA om bemærkninger til forslaget om en ny hovedbekendtgørelse som led i udmøntningen af vækstinitiativ 80b.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om eventuelle bemærkninger til lovforslaget.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til ændring af adgangsbekendtgørelserne til de videregående uddannelser.