Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om firmapensionskasser. Læs FA's bemærkninger her.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser m.v. Læs høringssvaret her.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til ændringer af aktieoptionsloven.

Justitsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen. Læs FA's bemærkninger her.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har anmodet om FA's bemærkninger til bekendtgørelsen om Studievalg Danmark. Læs FA's høringssvar.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til den reviderede bekendtgørelse om erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD). Læs høringsbrevet og FA's høringssvar her.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt om FA's bemærkninger til en række lovændringer som følge af indførelsen af samtidighedsferie. Læs FA's høringssvar her.

Arbejdstilsynet har hørt FA om ændring af arbejdsmiljøloven. Læs FA's høringssvar her.

FA har afgivet bemærkninger til Beskæftigelsesministeriet vedrørende arbejdsvilkårsdirektivet.