Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

FA er igennem EU-specialudvalget for uddannelse og ungdom m.v. blevet bedt om at fremkomme med bemærkninger til rådshenstillingen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger. Læs høringsbrevet og FA's høringssvar her.

Udlændinge- og integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger. Læs høringsbrevet og FA's høringssvar her.

Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til modelparametre i forbindelse med det praktikpladsafhængige AUB-bidrag.

Komitéen for god Selskabsledelse har anmodet om FA's bemærkninger til et udkast til reviderede anbefalinger for god Selskabsledelse 2017.

Justitsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til redegørelsen fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har foreslået en række justeringer i akkrediteringen af videregående uddannelsesinstitutioner. FA støtter forslagene.

Justitsministeriet har sendt udkast til forslag om databeskyttelseslov i høring. Forslaget skal supplere Persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018. FA konstaterer med tilfredshed, at Justitsministeriet bekræfter, at der ikke sker store ændringer i arbejdsgivers adgang til at behandle oplysninger om medarbejderne.