Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har anmodet om FA's bemærkninger til bekendtgørelsen om Studievalg Danmark. Læs FA's høringssvar.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til den reviderede bekendtgørelse om erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD). Læs høringsbrevet og FA's høringssvar her.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt om FA's bemærkninger til en række lovændringer som følge af indførelsen af samtidighedsferie. Læs FA's høringssvar her.

Arbejdstilsynet har hørt FA om ændring af arbejdsmiljøloven. Læs FA's høringssvar her.

FA har afgivet bemærkninger til Beskæftigelsesministeriet vedrørende arbejdsvilkårsdirektivet.

I forbindelse med implementeringen af Insurance Distribution Directive (IDD) i dansk ret har Finanstilsynet anmodet om FA's bemærkninger til bekendtgørelsen om kompetencekrav til ansatte distribuerer forsikringer.

FA har bemærkninger til den del af lovforslaget, der drejer sig om fit and propervurderingen af hvidvaskansvarlige. Se mere i høringssvaret.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til den nye ferielov.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om Studievalg Danmark. FA støtter op om forslaget.

FA har afgivet bemærkninger til høringen om udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder. Læs mere her.