Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag.

Forsvarsministeriet har anmodet Finanssektorens Arbejdsgiverforening om høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.

FA har afgivet bemærkninger til Finanstilsynet. Der høres over ændringer til bl.a. whistleblowerordningen. Læs mere nedenfor.

FA afgiver bemærkninger til Undervisningsministeriets lovforslag omhandlende styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v..

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger. Se høringen og høringssvaret her.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring vedrørende lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag, der skal styrke rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsstyrelsen har anmodet om FA's bemærkninger til implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Læs mere her.