Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Arbejdstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Finansministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til lovforslag.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger. Se høringen samt høringssvaret her.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger.