Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag der ændrer i udlændingeloven. Læs lovforslaget og FA's høringssvar her.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl. Læs FA's bemærkninger her.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Læs høringen og FA's høringssvar her. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2021, justering af merbidragssats og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2021 m.v.)

FA har afgivet bemærkninger til en række anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder. Læs anbefalingerne og FA's høringssvar her.

FA har sendt bemærkninger til bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler. Læs høringssvaret her.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmode om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Arbejdstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.