Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag, der skal styrke rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsstyrelsen har anmodet om FA's bemærkninger til implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Læs mere her.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger. Læs FA's høringssvar.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en høring om lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om firmapensionskasser. Læs FA's bemærkninger her.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser m.v. Læs høringssvaret her.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til ændringer af aktieoptionsloven.

Justitsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen. Læs FA's bemærkninger her.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har anmodet om FA's bemærkninger til bekendtgørelsen om Studievalg Danmark. Læs FA's høringssvar.