Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

FA har sendt bemærkninger til bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler. Læs høringssvaret her.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmode om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Arbejdstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Finansministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til lovforslag.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger. Se høringen samt høringssvaret her.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger.