Høringssvar

Vedrørende høring over udkast til forslag om ændring af lov om arbejdsskadessikring og lov om erstatningsansvar

Arbejdstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Udgivet d. 13.2.2020

Nøgleord