Høringssvar

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse 2017

Komitéen for god Selskabsledelse har anmodet om FA's bemærkninger til et udkast til reviderede anbefalinger for god Selskabsledelse 2017.

Udgivet d. 25.8.2017