Høringssvar

Udkast til lovforslag om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring vedrørende lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Udgivet d. 11.1.2019

Nøgleord