Høringssvar

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. i offentlig høring

FA har bemærkninger til den del af lovforslaget, der drejer sig om fit and propervurderingen af hvidvaskansvarlige. Se mere i høringssvaret.

Udgivet d. 11.12.2017