Høringssvar

udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger. Se høringen og høringssvaret her.

Udgivet d. 18.1.2019

Nøgleord