Høringssvar

Udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet)

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger. Se høringen samt høringssvaret her.

Udgivet d. 26.9.2019

Nøgleord