Høringssvar

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om markedsføring og lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet har anmode om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Udgivet d. 27.2.2020

Nøgleord