Høringssvar

Høringssvar over lovforslag om ændring af udlændingeloven (Ny positivliste for faglærte og skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft)

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmode om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Udgivet d. 23.4.2020

Nøgleord