Høringssvar

Høring vedrørende undersøgelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA om input til ministeriets undersøgelse af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Udgivet d. 12.1.2017