Høringssvar

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (aktionærrettighedsdirektivet)

Erhvervsstyrelsen har anmodet om FA's bemærkninger til implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Læs mere her.

Udgivet d. 30.11.2018