Høringssvar

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløs-hedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Udgivet d. 31.10.2017