Høringssvar

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om feriehindringer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger.

Udgivet d. 29.7.2019

Nøgleord