Høringssvar

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.)

Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Udgivet d. 28.9.2017

Nøgleord