Høringssvar

Høring vedr. ny bestemmelse i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. og ny bestemmelse i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til to bekendtgørelser.

Udgivet d. 29.7.2019

Nøgleord