Høringssvar

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag.

Udgivet d. 13.2.2019

Nøgleord