Høringssvar

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt om FA's bemærkninger til en række lovændringer som følge af indførelsen af samtidighedsferie. Læs FA's høringssvar her.

Udgivet d. 14.2.2018

Nøgleord