Høringssvar

Høring vedr. forslag til bekendtgørelser om ferieydelse efter barselsloven

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger.

Udgivet d. 29.7.2019

Nøgleord