Høringssvar

Høring over udkast til lov om ændring af vejledningsloven (Uddannelsesparathedsvurdering)

Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring.

Udgivet d. 28.9.2017

Nøgleord