Høringssvar

Høring over udkast til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Arbejdstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til en ændring af lov om arbejdsskadesikringsloven m.fl.

Udgivet d. 21.2.2019

Nøgleord