Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om Studievalg Danmark

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om Studievalg Danmark. FA støtter op om forslaget.

Udgivet d. 13.11.2017

Nøgleord