Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker.

Udgivet d. 26.8.2021

Nøgleord