Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.

Justitsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.

Udgivet d. 24.3.2021