Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love.

Justitsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.)

Udgivet d. 13.9.2021

Nøgleord