Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension). Læs FA's bemærkninger her.

Udgivet d. 20.11.2020