Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love

FA afgiver bemærkninger til Undervisningsministeriets lovforslag omhandlende styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v..

Udgivet d. 28.1.2019

Nøgleord