Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Forsvarsministeriet har anmodet Finanssektorens Arbejdsgiverforening om høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.

Udgivet d. 7.2.2019

Nøgleord