Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser m.v. Læs høringssvaret her.

Udgivet d. 30.8.2018