Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til modelparametre i forbindelse med det praktikpladsafhængige AUB-bidrag.

Udgivet d. 28.9.2017