Høringssvar

Høring over udkast til bekendtgørelse om politik for sund virksomhedskultur

Finansministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Udgivet d. 7.1.2020

Nøgleord