Høringssvar

Høring over udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

Udgivet d. 2.3.2021